HỌC BỔNG 100,000 YÊN KHI NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TOKYO WORLD

HỌC BỔNG 100,000 YÊN KHI NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG TIẾNG NHẬT TOKYO WORLD

𝑻𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝑫𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏 𝒌𝒚̀ 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 4/2022 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅

Đ𝚘̂́𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐:

Học sinh tốt nghiệp THPT - Điểm trung bình trên 7.0

Sinh viên tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học – Có thành tích học tập Tốt.

𝚃𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚌𝚊̂́𝚙 𝙷𝚘̣𝚌 𝚋𝚘̂̉𝚗𝚐:

Trong 3 tháng kể từ ngày bắt đầu nhâp học

𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́, 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛: ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔 𝐵𝑎́𝑜 𝑌𝑜𝑚𝑖𝑢𝑟𝑖, ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑆𝑢𝑘𝑖𝑦𝑎, ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑘𝑦𝑜 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑.

Link đăng ký học bổng Du học: https://bit.ly/DuhocKienMinh

----------------------------------------

👉𝙼𝚘̣𝚒 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚡𝚒𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 👇

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NHẬT NGỮ KIẾN MINH - Tiếng Nhật vì tương lai Việt.

(028) 62 868 898 - 0938 044 469 - 0938 844 469

Cơ sở chính: 1.03 Chung cư Linh Trung, số 8 đường 16, phường Linh Trung, quận Thủ Đức)

CS Bình Thạnh : 268 Nguyễn Gia Trí (D2 nối dài), phường 25, Quận Bình Thạnh (làm việc khung giờ 17:30 - 21:00; từ thứ 2 đến thứ 6)

Tin liên quan