Trường Nhật ngữ

TRƯỜNG NHẬT NGỮ YONAGO

TRƯỜNG NHẬT NGỮ YONAGO

Trường Nhật ngữ Yonago ở Tottori Nagashima trực thuộc học viện Yonago Nagashima, có liên kết với trường đại học Shimane. Thông qua việc học tiếng Nhật học sinh sẽ hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán Nhật Bản. Từ đó, các em sẽ trở thành cầu nối đáng tin cậy cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, giúp cho mối quan hệ ngày càng bền chặt.