HỌC BỔNG

HỌC BỔNG SUKIYA TRƯỜNG TOKYO WORLD

HỌC BỔNG SUKIYA TRƯỜNG TOKYO WORLD

  • Tuyển sinh kỳ tháng 04,7,10. 
  • Học bổng 25,000 yen/ tháng 
  • Học bổng 50,000 yên/ tháng ( yêu cầu có N3)
  • Làm tại hệ thống nhà hàng Sukiya
HỌC BỔNG BÁO YOMIURI CỦA TRƯỜNG TOKYO WORLD

HỌC BỔNG BÁO YOMIURI CỦA TRƯỜNG TOKYO WORLD

  • Tuyển sinh kỳ tháng 4,7,10 hàng năm. ( kỳ tháng tư cam kết đỗ visa 100%)
  • Học bổng toàn phần về học phí và ký túc xá
  • Được nhận thêm lương hàng tháng từ Học Bổng Báo
  • Thời gian học và làm việc Học bổng Báo từ 18 tháng - 24 tháng